Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec postępującej cyfryzacji państwa – realne zagrożenia i niezbędne działania

Czasy nastały trudne i bezprecedensowe. Odpowiadając na ich wyzwania, zmieniamy formułę tegorocznej konferencji CyberGOV na wydarzenie online. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to zachować podstawowy walor wydarzenia, jakim jest przekaz wiedzy i dzielenia się doświadczeniami, a waga sprawy cyberbezpieczeńśtwa w sektorze publicznym jest zbyt istotna, by przekładać konferencję.

CyberGOV to właściwe miejsce, by rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego oraz o współpracy administracji nie tylko z jednostkami powołanymi do troski o cyberbezpieczeństwo, ale także służbami mundurowymi i sektorem obronnym.

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania przedstawicieli instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane pod ich potrzeby, w kontekście funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce. Umożliwia wymianę doświadczeń i prezentowanie najlepszych praktyk, a także dialog instytucji mających decydujący wpływ na realizację programów i działań w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora publicznej w Polsce.

Chcemy dyskutować o nowych regulacjach, wdrażaniu Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych i organizacyjnych, potrzebie budowania świadomości. A przede wszystkim o możliwościach realnego działania, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Zadbamy o możliwość interakcji (zadawania pytań i rozmowy z prelegentami), a także nową formę dyskusji roundtables organizowanych jako wideokonferencje.

Nad właściwym kształtem programu konferencji jak zawsze czuwa Rada Programowa, złożona przez przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej.

Jest wiele konferencji na temat cyberbezpieczeństwa, ale tylko CyberGOV adresuje wprost potrzeby, uwarunkowania i ograniczenia instytucji administracji publicznej.

Wyjątkowo w tym roku CyberGOV 2020  w pełni cyfrowy!

DLACZEGO WARTO
UCZESTNICZYĆ W

CyberGOV ONLINE?


Nie znajdziesz tego na żadnej innej konferencji o bezpieczeństwie
program konferencji jest budowany z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań jednostek sektora administracji publicznej


Uzyskasz informacje u samego źródła
– jak co roku w agendzie znajdą się wystąpienia decydentów kształtujących politykę państwa dotyczącą cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym


Dobrze wykorzystasz czas
konferencja CyberGOV zyskuje każdego roku wysokie oceny uczestników i w warstwie merytorycznej pozwala pozyskać wiedzę przydatną do praktycznego zastosowania w swoim urzędzie i instytucji


Otrzymasz dostęp do streamingu
wykładów w sesji plenarnej oraz w sesjach równoległych. Wybierzesz te tematy, które Cię najbardziej interesują!


Spotkasz się z ekspertami
- po zakończeniu każdej prezentacji, podczas video rozmowy, zadasz swoje pytania!


Podczas dyskusji roundtable,
podzielisz się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami w formie video rozmowy


Jeżeli nie zdążysz obejrzeć wszystkich wykładów,
zrobisz to później – otrzymasz 30-dniowy dostęp do nagrań video i prezentacji

W szczególności zapraszamy przedstawicieli samorządów i jednostek administracji centralnej, w tym ministerstw i agencji, odpowiedzialni za obszar IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, oraz nadzór nad tym obszarami. Obecni będą także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie państwa m.in. przedstawiciele ABW, wojska, innych służb mundurowych oraz wybranych firm utrzymujących elementy infrastruktury krytycznej państwa. Spodziewamy się ponad 300 uczestników.

Dla kogo jest CyberGOV?

 

Wśród uczestników znajdą się
 • Decydenci i specjaliści z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
 • Menedżerowie działów IT instytucji publicznych
 • Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji
 • Dyrektorzy generalni urzędów i inni decydenci nadzorujący obszar cyberbezpieczeństwa swoich instytucji.
 • Przedstawiciele służb mundurowych oraz resortu obrony
 • Eksperci z publicznej opieki zdrowotnej

Kluczowe zagadnienia

 

 • Wykorzystanie modelu chmury w administracji publicznej a kwestia cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych, katalog usług dla administracji publicznej
 • Standardy i certyfikacja rozwiązań cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym
 • Sieć 5G jako sieć systemów i jej wpływ rozwój państwa i metropolii – zarządzanie kryzysowe, infrastruktura miejska, organizacja rynku
 • Teleinformatyczna platforma państwa – kwestie bezpieczeństwa
 • Kompetencje i kadry w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym
 • Współpraca administracji z rynkiem teleinformatycznym w zakresie cyberbezpieczeństwa - program PWCyber i edukacja dla administracji
WIDEOREPORTAŻ Z CYBERGOV 2019
ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

WSPÓŁPRACA

PATRONAT SPOŁECZNOŚCIOWY

PATRONAT MEDIALNY

CYBERGOV 2020

21 maja 2020
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Kovalenko
tel: + 48 22 266 09 58
m: +48 570 611 811
e: anna.kovalenko@evention.pl

© 2020 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.