20 MAJA

DZIEŃ KONFERENCJI

 

OTWARCIE KONFERENCJI

8.30 – 9.00

Networking online: Breakout session – poznajmy się

Uczestnicy przybywający w Internecie na konferencję zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy (losowo), po to, by w bezpośredniej rozmowie za pomocą nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych, mogli chwilę porozmawiać i dowiedzieć się: (1) skąd przybyli, (2) co ich zachęciło do udziału w CyberGOV – czego chcieliby się dowiedzieć i czego na konferencji szukają, a wreszcie (3) czym sami mogliby podzielić się z innymi.

Przy okazji wcześniejsze pojawienie się uczestników pozwoli im sprawdzić funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania po stronie użytkownika, poznać interfejs konferencji, zrozumieć „jak to wszystko działa”.

9.00 – 9.05

Powitanie uczestników

Prezes Zarządu
Evention / CSO Council

9.05 – 9.15

Merytoryczne otwarcie konferencji

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
SESJA PLENARNA CZ.I

Prelegenci w trakcie swoich prezentacji obsługują czat towarzyszący prezentacji i są również dostępni podczas wideosesji pytań i odpowiedzi tuż po swoich prezentacjach – dla zainteresowanych uczestników. Całość nawigacji dostępna jest na dedykowanej stronie z agendą online (dostępnej jedynie dla zarejestrowanych uczestników w dniu konferencji).

9.15 – 9.40

Idzie nowe czyli KSC 2.0

Rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa – jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy dla sektora publicznego, w jaki sposób wpłynie na inne sektory. Rozwój programu PWCyber.

 

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

9.40 – 9.45

Działania na rzecz podnoszenia cyberodporności w samorządach i podmiotach podległych

Komentarz

Wicedyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
NASK PIB

9.45 – 10.05

Nowe inicjatywy europejskie

NIS 2.0 i inne regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. Digital Operational Resilience Act (DORA) i jego znaczenie.

 


Przedstawicielstwo RP przy UE

10.05 – 10.25

Obywatele wszystkich krajów, chrońcie się! Ataki na sektor rządowy w Europie.

Jak wyglądały ataki na obywateli krajów europejskich na przestrzeni ostatnich kilku lat. Czym te ataki były inspirowane oraz czy spowodowały wyciek danych wszystkich obywateli. Metody przeciwdziałania temu rodzajowi ataków.

 

Regional Director Eastern Europe
FireEye
Senior System Engineer
FireEye

10.25 – 10.30

Przerwa

SESJA PLENARNA CZ. II

Prelegenci w trakcie swoich prezentacji obsługują czat towarzyszący prezentacji i są również dostępni podczas wideosesji pytań i odpowiedzi tuż po swoich prezentacjach – dla zainteresowanych uczestników. Całość nawigacji dostępna jest na dedykowanej stronie z agendą online (dostępnej jedynie dla zarejestrowanych uczestników w dniu konferencji).

10.30 – 10.50

Pieniądze na horyzoncie

Realne inwestycje w cyberbezpieczeństwo czyli kilka poważnych źródeł rozwoju: plany Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Program CyberPL w Krajowym Programie Odbudowy. Cel „Cyberbezpieczeństwo” w POPC 2.0. Instrument interwencyjny (REACT EU).

Naczelnik Wydziału Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, Departament Cyberbezpieczeństwa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

10.50 – 11.10

Cyfrowa tożsamość i jej znacznie dla bezpieczeństwa

Zarządzanie cyfrową tożsamością i dostępami uprzywilejowanymi to klucz do bezpieczeństwa każdej zinformatyzowanej instytucji. Większość poważnych i udanych ataków zawsze wykorzystywała przejęcie cyfrowej tożsamości w lokalnej infrastrukturze i środowiskach hybrydowych, łączących Cloud i środowiska własne. Jak zbudować efektywny system bezpieczeństwa i ochrony cyfrowej tożsamości i zarządzania dostępami? Dlaczego warto zrobić to jako długofalowy program o kilkuletniej perspektywie?

Regional Sales Manager
CyberArk
Regional Sales Engineer
CyberArk

11.10 – 11.30

Nowy ład cyberbezpieczeństwa w Polsce

Credential stuffing, malware, phishing, boty, czy ataki DDoS. W jaki sposób wzrost liczby zagrożeń w sieci wpłynie na polski sektor publiczny? Czy zarządzanie wieloma warstwami bezpieczeństwa musi wiązać się z inwestycją w rozbudowę infrastruktury?

Account Executive
Akamai Technologies

11.30 – 11.40

Komentarz: Współpraca polskich innowacyjnych firm z administracją publiczna w obszarze cyberbezpieczeństwa – możliwości i bariery

 

Z Robertem Siudakiem, Prezesem Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland oraz Robertem Koślą, Dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozmawia Przemysław Gamdzyk

 

Prezes Zarządu
Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

11.40 – 11.50

Przerwa

SESJE RÓWNOLEGŁE I

WYZWANIA I ROZWIĄZANIA I

PRAKTYKA DNIA CODZIENNEGO

11.50 – 13.00

Czy znajomość Darkweba może Ci pomóc chronić Twoją instytucję?

Sales Executive Eastern Europe
Recorded Future

Jak usprawnić zarządzanie procesami bezpieczeństwa przy ograniczonych zasobach?

 


Trendmicro

 

12.15 – 12.35

Bezpieczna poczta - zaawansowane metody ochrony poczty elektronicznej

Temat prezentacji zostanie podany wkrótce

12.40 – 13.00

Temat prezentacji zostanie podany wkrótce

Temat prezentacji zostanie podany wkrótce

13.00 – 13.05

Przerwa

DYSKUSJE ROUNDTABLE

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cyber security w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Na konferencji CyberGOV2020 będą one realizowane jako wideospotkania w podgrupach.

13.05 – 13.50

Sesja dyskusji roundtables

Wśród tematów dyskusji m.in.:

 

1.Nowy Ład Cyberbezpieczeństwa

Rosnąca podatność na zagrożenia i skala ataków. ✔ Jakich zagrożeń i skali ataków najbardziej się teraz Państwo obawiają? ✔ Co zrobić by zapewnić skalowalność systemu cyberbezpieczeństwa? ✔ Czy da się zagwarantować 100% dostępność usług (rozwiązania, które zapobiegają przestojom, pozwalają na wczesne wykrywanie cyberataków i wycieków danych)? ✔ Co się sprawdziło w Państwa instytucjach, jakie są związane z tym wyzwania?

Gośćmi specjalnymi tego roundtable zostali Marek Andrzejewski, Zastępca Dyrektora IT w PKP Intercity oraz Rafał Gonos z Zespołu do Spraw Utrzymania Infrastruktury Teleinformatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach i wyzwaniach, które pokonali z wykorzystaniem właściwych rozwiązań firmy Akamai technologies.

Major Account Executive
Akamai Technologies Poland
Business Development Manager Security Solutions
Advatech sp. z o.o.

2. Podwykonawcy i dostawcy administracji publicznej jako źródło zagrożeń

Jak monitorować cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw. Spektrum zagrożeń. Kwestia odpowiedzialności i ryzyka – czy i jak można tym zarządzać.

 

Prowadzący roundtable: zostanie podany wkrótce

 

3. Kompleksowe zabezpieczenie organizacji. Jaką wybrać drogę - integracja czy dywersyfikacja?

Jakie są realne potrzeby organizacji w kontekście kompleksowego zabezpieczenia. Zalety rozwiązań bezpieczeństwa pracujących w oparciu o paradygmat zintegrowanego ekosystemu wymiany informacji o zagrożeniach. Jak zaprojektować systemy bezpieczeństwa zakresie monitorowania i wymuszania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, które są wykorzystywane do zdalnej pracy. W jako sposób skutecznie zbierać informacje i zarządzać incydentami bezpieczeństwa.

SESJE RÓWNOLEGŁE II

WYZWANIA I ROZWIĄZANIA II

STUDIA PRZYPADKÓW

ZAKUPY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

13. 55 – 14.15

Krajobraz cyber zagrożeń dla administracji publicznej.

Kierownik Zespołu CERT Polska
NASK PIB

Temat zostanie podany wkrótce*

 

Director
National Cyber Security Centre (SK-CERT)

Zakupy prowadzone przez sektor publiczny w zakresie rozwiązań i usług cyberbezpieczeńwa AD 2021

Obecne doświadczenia i stan prawny. Perspektywa na przyszłość.

Dyrektor Departamentu Prawnego
Urząd Zamówień Publicznych

14.20 – 14.40

System S46 i jego znaczenie dla cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Cele tworzonego systemu. Komunikacja i analiza ryzyka. Narzędzia wymiany informacji pomiędzy CSIRTami.

 

Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa
NASK PIB

Szkoły w sieci i zdalna edukacja a kwestie bezpieczeństwa

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
UM Lublin

Wicedyrektor Programów Nauczania,
MEiN

Czy można „kupować cyberbezpieczeństwo” poza ramami UZP?


MARUTA WACHTA SPÓŁKA JAWNA

14.40 – 15.05

Chmury w administracji publicznej

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Temat zostanie podany wkrótce

Minipanel: kupowanie cyberbezpieczeństwa

Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Sprawiedliwości

SPOTKANIA W GRUPACH

15.00 – 16.00

Forum wymiany dobrych praktyk

▶ Budowanie świadomości użytkownika kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji
koordynacja tematu:

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

▶ Działania wspierające administrację publiczną w rozwoju kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa
koordynacja tematu:

Specjalista
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

▶ Business Continuity Planninng w urzędzie – jak przygotować instytucje do działania w sytuacjach nietypowych
koordynacja tematu:

Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

▶ Bezpieczeństwo e-usług: potencjalne ataki i różnorodność wektorów ataku, jak zabezpieczać platformy e-usług i w jaki sposób je odpowiednio projektować koordynacja tematu: 

Dyrektor Biura Informatyki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

*Wystąpienie w języku angielskim, organizatorzy nie przewidują tłumaczenia

21 MAJA

DZIEŃ WARSZTATÓW

9.00 – 13.00

Równoległe warsztaty technologiczne

WARSZTAT I

9.30 – 12.00
Warsztaty ITSS

WARSZTAT II

13.00- 15.30
Warsztaty FireEye
Defending Democratic Institutions: Threats and Strategies in an increasingly hostile information operations domain*

*warsztaty prowadzone w języku angielskim

CYBERGOV 2021

20 maja 2021
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Monika Ludwig
m: +48 790 401 605
e: monika.ludwig@evention.pl

© 2021 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.